Arbeit

Logo

 

65-544 Zielona Góra, ​​​​ ​​ ul. Dereszowa 36

Tel.​​ +48 68 329​​ 97​​ 23, ​​ +48 607 626 990, ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Fax. +48 68 329​​ 97​​ 23, ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ mail:​​ gruwi@gruwi.com

Dołączyć:​​ 1 zdjęcie, kopie świadectw pracy, kopie świadectwa szkolnego, kopie uprawnień i dyplomów, ksero paszportu, ksero dowodu osobistego

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia paszportowa

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ (aktualna)

 

1.​​ Imię ......................................................​​ Nazwisko ......................................................

 

Imiona rodziców ................................... Nazwisko panieńskie matki ..........................

 

Nazwisko panieńskie (dla mężatek) ............................................................................

 

Nazwisko rodowe (w przypadku zmiany) ...................................................................

.

2.Nr PESEL .............................................​​ 

 

IdNr (numer identyfikacyjny w przypadku wcześniejszej pracy w Niemczech)​​ 

 

............................................................

 

Adres Urzędu Skarbowego..........................................................................................

 

Nazwa Narodowego Funduszu Zdrowia......................................................................

 

3. Nr telefonu ......................................

 

Adres email …………………………………….

 

Adres: ​​ Ulica .......................................Nr domu ................Miejscowość……………………………………………

 

Kod poczt……………..Poczta…………………………Gmina​​ ................................​​ Woj.​​ .....................................

4. Miejsce i data urodzenia:​​ 

​​ 

5. Narodowość

6.​​ Obywatelstwo

7. Stan Cywilny .......................................

Miejsce i data ślubu.................................

8. Stan rodzinny ( imiona i daty urodzeń)

Współmałżonka ......................... .........................

Dzieci ......................... ......................... ​​ ​​ ​​​​ ......................... ......................... ​​ ​​​​ ......................... .........................

9. Paszport:

Seria i nr​​ .........................

Wydany przez ................

Data wydania​​ ..................​​ ​​ Data ważności ...................

10. ​​ Dowód osobisty:

Seria i nr ..................................................

Wydany przez ..........................................

Data wydania ...........................................

11. Zawód wyuczony,​​ wykształcenie, kursy oraz szkolenia potwierdzone dokumentami:

 

 

 

 

12. Umiejętności opanowane praktycznie, niepotwierdzone dokumentami:​​ 

 

 

 

 

13. Znajomości języków obcych ( brak, podstawowa, biegła )

J. niemiecki ......................... ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ J. angielski .......................... ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Inny .....................................

14. Rozmiary ubrania roboczego

Wzrost ......................... Obwód klatki piersiowej ......................... Obwód pasa, .........................

Rozmiar butów roboczych​​ .........................

15. Adnotacje ( wypełnia​​ Gruwi Sp. z o.o.​​ )

 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

Historia​​ zatrudnienia:

 

ZATRUDNIENIE W KRAJU:

 

L. p.

OKRES

FIRMA

ZAWÓD

OD

DO

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

ZATRUDNIENIE ZA​​ GRANICĄ:

 

L. p.

OKRES

FIRMA​​ ORAZ KRAJ KONTRAKTU

ZAWÓD

OD

DO

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

1.​​ Niniejszym​​ oświadczam, że rentę-emeryturę pobieram/ nie pobieram *.​​ 

Jeżeli tak to podać numer renty- emerytury: ..........................

2. Jestem/ nie jestem * zarejestrowany/-a jako osoba bezrobotna w Rejonowym Urzędzie​​ Pracy

3. Posiadam/ nie posiadam * grupę inwalidzką:​​ ..........................

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb czasu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 Dz. U. Nr 3, Poz. 833)

 

 

Zielona Góra, dnia .......................  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ Podpis​​ ​​ ……………………..

 

*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gruwi​​ Sp z o.o. ul. Dereszowa 36, 65-544 Zielona Góra, zwana dalej Korzystającym, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem 0000451300, NIP: 9731013648 REGON 081112931

 

Dane osobowe Pracownika przetwarzane są w celu: zawarcia​​ i wykonania umowy – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji praw​​ i obowiązków wynikających z Umowy o pracę.

 

 

Dane udostępnione przez Pracownika będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Biuro rachunkowe Vesto ul. Kupiecka 93/11, 65-001 Zielona Góra, P.H.U. Bezpieczeństwo i Higiena ul. Reja 2/1, 65-076 Zielona Góra, Serwis MichNET Michał Dawid Kowalski ul. Anny Jagiellonki 15, 65-001 Zielona Góra, zagraniczni kontrahenci Gruwi​​ Sp. z o.o., którym dane osobowe potrzebne są do realizacji Umowy o pracę, jak i podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, wynajmu nieruchomości, komunikacyjne oraz inne podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Korzystający w uzasadnionych przypadkach może przekazywać dane osobowe do państw trzecich w związku
z umożliwieniem wykonania Umowy o pracę i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Dane osobowe Pracownika pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy o pracę oraz koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych Korzystającego przechowywane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy o pracę lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy o pracę i wypełniania przez Korzystającego obowiązku prawnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy o pracę.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pracownikowi przysługuje:

 

  • prawo dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii,

 

  • prawo do sprostowania tych danych,

 

  • prawo usunięcia danych,

 

  • ograniczenia przetwarzania danych,

 

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 

  • prawo do przenoszenia danych

 

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

 

  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.​​ 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Upoważniam Korzystającego do przetwarzania moich danych osobowych oraz reprezentowania i realizowania obowiązków jako Administratora Danych Osobowych w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE 1.119, s. 1).

 

 

 

Zielona Góra, dnia …………………………     ​​ ​​ ​​​​ …………………………………….……………………….

 

(​​ czytelnie imię i nazwisko Pracownika)