Unser Fachgebiet

Verschiedene Methoden von Schweißen

Schlosserei

Montage von Glass-Aluminium Fassaden

FERTIGE BAUPROJEKTE

WARSAW SPIRE, POLEN

Die Gruppe von drei Gebäuden in Warschauer Wola das Hochhaus von 180 m Höhe und zwei Nebengebäude von 55 m.

PHILHARMONIE IN SZCZECIN, POLEN

Es hat vier oberirdische  und zwei unterirdische Stockwerke. Nutzfläche beträgt 12 734 m² und Rauminhalt beträgt 98 200 m².

HEADLINE in Innsbruck, Osterreich

Besteht aus leicht gebogenen 5-Stockwerke hohen Gebäude und 50-Meter hohen Turm.

Empfehlungen

Stwierdzamy wykonanie całości robot i obowiązków wynikających z umowy, terminowo i o wysokim standardzie jakościowym. Firma GRUWI jest wiarygodnym partnerem i polecamy tę firmę do reailizacji podobnych inwestycji.

CUPRUM ARENA in Lublin, POLEN

Firma GRUWI zademonstrowała wysoki poziom techniczny, organizacyjny, profesjonalne i skoordynowane wykonanie robót oraz zrozumienie i elastyczność w dostosowaniu się do wymogów inwestycji

SEA TOWERS In Gdynia, POLEN

Unsere Partner